Provozní řád - parkoviště kol

Hlídaného parkoviště kol u městského koupaliště

I.
PROVOZOVATEL

TECHNICKÉ SLUŽBY OPAVA s.r.o. Těšínská 71, Opava zastoupené ředitelem společnosti Alešem Žižlavským
IČO: 64618188

II.
HLÍDANÉ PARKOVÁNÍ

1)    Provozovatel má ve správě hlídané parkoviště kol, které je oploceno a je určeno k parkování kol návštěvníků koupaliště.
2)    Za parkování na tomto parkovišti je stanovena cena: 10 Kč vč. DPH

III.
POKYNY PRO UŽIVATELE PARKOVIŠTĚ

1)    Každé parkující kolo musí být viditelně označeno číselným štítkem, který uživatel obdrží po zakoupení lístku u obsluhy parkoviště.
2)    Provozní doba parkoviště je od 9 – 19 hod a to ve dnech, kdy je otevřeno Městské koupaliště.
3)    Parkovací lístek slouží jako doklad o zaplacení parkovného. V pokladně Městského koupaliště je možno požádat o razítko a podpis na parkovací lístek, který slouží jako daňový doklad
4)    Před zaparkováním je uživatel povinen seznámit se a dodržovat provozní řád parkoviště.
5)    Veškeré ztráty a poškození zaparkovaných kol je uživatel povinen ihned ohlásit obsluze parkoviště nebo provozovateli.
6)    Uživatel je povinen řídit se pokyny obsluhy parkoviště.
7)    Na porušení tohoto provozního řádu dohlíží Městská policie Opava. Porušení tohoto provozního řádu bude postihováno jako přestupek.
8)    Provozní řád nabývá platnosti dnem 20. 5. 2003


V Opavě dne 20. 5. 2003

Aleš Žižlavský v.r.
Ředitel společnosti

 

OBČERSTVENÍ

dětské hřiště

OBČERSTVENÍ

Občerstvení je v areálu městského koupaliště zajištěno stánky, které jsou umístěnyve střední části a na koncích podélných křídel hlavní...

 

 

MINIGOLF

minigolf

MINIGOLF

Minigolf je otevřen vždy od měsíce května do konce září a uzavřen bude pouze v případě trvalého deště a nízkých teplot.

 

KOUPALIŠTĚ OPAVA

vodní hladina

 

 

 

Copyright © 2015, Technické služby Opava